Villkor

Image
Image

Läs mer om våra villkor och regler för bokningar.

För kurser gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen.

All träning sker på egen risk. Varje deltagare måste ha en olycksfalls- eller sjukförsäkring.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill med denna information på ett tydligt och öppet sätt beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du kan känna dig helt trygg.

Personuppgiftsansvarig

c/o Pilates AB är personuppgiftsansvarig och utför all behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Postadress: Teatergatan 8, 611 31 Nyköping

Hemsida: www.copilates.se

E-post: katariina@copilates.se

Personuppgiftsbehandling

Vi behandlar namn och av dig lämnade kontaktuppgifter i form av adress, e-post samt telefonnummer samt i förkommande fall även födelseår, för att kunna boka och lämna information avseende dina kurser samt andra aktiviteter vi erbjuder.

Den lagliga grunden för behandlingen är vår kundrelation, d.v.s. avtalet med dig som kund och ditt samtycke till informationsutskick avseende andra aktiviteter som vi erbjuder.

Vi behandlar dina lämnade uppgifter så länge du är kund hos oss och uppgifterna gallras efter 12 månader, varefter endast underlag i enlighet med bokföringslagen lagras.

Om vi själva hämtar in uppgifter från någon annan, exempelvis adressregister, behandlas dessa utifrån vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda och marknadsföra våra tjänster, varefter uppgifterna gallras inom 12 månader.

Dina personuppgifter behandlas enbart av oss och kommer inte att överföras till någon annan eller till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag.

Om det är möjligt att ordna har du även rätt att erhålla uppgifter som du själv lämnat i överförbar form så att du direkt kan använda dessa hos någon annan.

Du har även möjlighet att rätta och komplettera dina uppgifter. Du kan även begära att behandling begränsas eller att dina uppgifter raderas, under förutsättning att vi kan fortsätta behandla uppgifter för att fullgöra avtalet med dig eller en annan rättslig förpliktelse.

Om vår behandling sker med stöd av ditt samtycke, kan du närhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att ta kontakt med oss för avregistrering från våra utskick via e-post.

Frågor

Om du har några frågor eller synpunkter om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt.