om Pilates

om Joseph Pilates

Träningsformens grundare, tysken Joseph Pilates, var självförsvarstränare, boxare och cirkusartist. Som liten var han klen men började på egen hand träna upp sin kropp. Under det första världskriget var han internerad i England och höll de övriga fångarna i trim med sin träning. Pilates emigrerade till USA på 20-talet och hans lära fick då en större spridning.

 

Idag är Pilates metod väl utbredd, men från början praktiserades den främst av dansare, skådespelare och idrottsmän – alla i behov av en balanserad muskulatur och god hållning.

 

om metoden

Pilatesmetoden är en träningsform för hela kroppen, som syftar till att hitta balans mellan de olika muskelgrupperna, stärka de delar som är för svaga och tänja ut de muskler som är för tajta. Ofta används den egna kroppen som tyngd, men det finns även specialbyggda apparater med fjädrar som man använder för att uppnå maximala resultat. Varje rörelse börjar i bålens inre delar och fortsätter utåt. Träningsmetoden är effektiv om rörelserna utförs på rätt sätt. Joseph Pilates lär ha sagt ”att eleven själv ser skillnad efter 10 lektioner. Efter 20 lektioner börjar omgivningen märka utvecklingen och efter 30 lektioner har eleven en ny kropp”.

om mig

c/o Pilates drivs av Katariina Edling. Katariina är från Åbo men flyttade som 16-åring till Stockholm för att studera vid Svenska balettskolan. Katariina är nyligen pensionerad från Stockholmsoperans Kungliga Balett, men har också dansat i kompanier i Tallinn, Helsingfors och Monte-Carlo.

 

Katariina började tidigt träna pilates. Träningens goda resultat gjorde att hon blev intresserad av att lära andra denna metod. Hon har sedan 2010 gått utbildningar vid Swissbody Pilates Academy i Genève, där hon också arbetade som instruktör maj-juni 2012, och vid Pilates Scandinavia i Stockholm. Katariina har även instruerat Operans dansare i pilates samt ett flertal elever utanför balettvärlden.

 

För Katariina har pilates varit ett bra komplement till den klassiska baletträningen som även har hjälpt henne att komma tillbaka i form efter tre graviditeter. Ledorden i Katariinas pilatesträning är styrka, smidighet och fokus. Hon undervisar på svenska, finska, engelska och franska.

 

Adress:

c/o Pilates AB

Katariina Edling

Teatergatan 8

611 31 Nyköping

 

Telefon:

+46 (0) 768 604 934

 

e-mailadress:

info@nykopingsdanscenter.se

 

Bankgiro:

788-7813

Swish:

123 197 1464

 

 

Organisationsnummer:

556858-4089

Momsreg.nummer:

SE556858408901